نمایش 1–12 از 31 نتیجه

ساعت خاتم کد KTZ3045

تومان 1,350,000
ساعت خاتم کد KTZ3045 *فرم:چوب, ترکیب هنر خاتم کاری و نقاشی تذهیب *صفحه:مینا کاری روی مس  اندازه30*40 سانتی *موتور:12888 تایوانی *گارانتی:5 سال

ساعت خاتم کد k8301

تومان 1,150,000
*ساعت 8 ضلعی *فرم:چوب گردو تلفیق هنر خاتمکاری و نقاشی  تذهیب *صفحه:مینا کاری روی مس 30سانتی *موتور:12888 تایوانی *گارانتی:5 سال

ساعت خاتم کد DL2431

تومان 1,785,000
*ساعت خاتم کد DL2431 *فرم:چوبی  تلفیق هنر خاتم کاری و نقاشی تذهیب *صفحه: چوب و پارچه جیر *اندازه صفحه 24*30 *موتور:12888 تایوانی *گارانتی:5 سال

ساعت خاتم کد DL301

تومان 1,100,000
*ساعت  8 ضلعی *فرم:چوبی تلفیق هنر صدف, خاتم و نقاشی تذهیب *صفحه:مینا کاری روی مس 30 سانتی *موتور:12888 تایوانی *گارانتی:5 سال

ساعت خاتم کد g251

تومان 890,000
*ساعت گرد *فرم:چوب گردو.تلفیق هنر خاتمکاری ,صدف,تذهیب *صفحه:مینا کاری روی مس 25سانتی *موتور:12888 تایوانی *گارانتی:5 سال

ساعت خاتم کد GL305

تومان 2,750,000
*ساعت 8 ضلعی *فرم:چوب گردو ,تلفیقی از هنر خاتمکاری و نقاشی گل و مرغ برجسته *صفحه:مینا کاری روی مس 30 سانتی *موتور:12888 تایوانی *گارانتی:5 سال

ساعت خاتم کد kgl301

تومان 1,720,000
*ساعت 8 ضلعی *فرم:چوب گردو تلفیق هنر خاتمکاری و نقاشی گل و مرغ برجسته *صفحه:مینا کاری روی مس ۲۰ سانتی *موتور:12888 تایوانی *گارانتی:5 سال

ساعت خاتم کد KH3041

تومان 1,870,000
*ساعت مستطیل *فرم:چوبی تمام خاتم طرح صلیبی *صفحه:مینا کاری روی مس 30*40 ساتی *موتور:12888 تایوانی *گارانتی:5 سال

ساعت خاتم کد kt301

تومان 1,150,000
*ساعت 8 ضلعی *فرم:چوب گردو تلفیق هنر خاتمکاری و نقاشی  تذهیب *صفحه:مینا کاری روی مس 30سانتی *موتور:12888 تایوانی *گارانتی:5 سال

ساعت خاتم کد ktz301

تومان 955,000
*ساعت خاتم کد ktz3018 ضلعی *فرم:چوب گردو تلفیق هنر خاتمکاری و نقاشی  تذهیب *صفحه:مینا کاری روی مس 30سانتی *موتور:12888 تایوانی *گارانتی:5 سال

ساعت خاتم کد mg201

تومان 660,000
ساعت خاتم کد mg201 *ساعت مربعی *فرم:چوبی ,تلفیق هنر خاتمکاری و مینیاتور طرح چوگان *صفحه:قلمزنی روی مس 20 سانتی *موتور:12888 تایوانی *گارانتی:5 سال

ساعت خاتم کد mk2011

تومان 370,000
ساعت مربعی *فرم:چوبی ,خاتمکاری *صفحه:مینا کاری روی مس 20سانتی *موتور:12888 تایوانی *گارانتی:5 سال